0533 021 56 77
0533 021 56 77

Şirket Kuruluşu Aşamaları Nelerdir?

ananoim, limited, şahıs şirket kuruluşu

Şirket Kuruluşu Aşamaları Nelerdir?

şirket kuruluşu

Bu yazımızda Şirket Kuruluşları olarak girişimcilerin şirket kuruluş öncesi almaları gereken kararları, şirket kuruluş aşamalarını, kuruluş sonrası süreçler ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmelere yer verilecektir.

Şirket kurmadan önce aşağıda yer verilen maddelerin kurucular tarafınca kararlaştırılması önem arz etmektedir.
– Faaliyet adresi neresi olmalı ?
– Şirketin faaliyet alanı ve türü ( LTD , A.Ş. ) ne olmalı ?
– Şirketin unvanı ne olmalı ?
– Şirketin ana para yapısı ne olmalı ?
– Şirketin NACE Kodu ne olmalı ?
– Şirketin işbirliği yapısı ne olmalı ?

KURULUŞ YERİNİN ÖNEMİ

Şirketinizde gerçekleştireceğiniz Ar-Ge projenizi Teknokent Yönetimin onaylamasının ardından proje başlangıcı ile birlikte 4691 sayılı Teknopark Mevzuatı kapsamındadır. İlgili kanun kapsamında faydalanabileceğiniz Teşvik ve İndirimler yazımızın muafiyetler başlığı altında aşağıda yer verilmiştir.

İşyeri adresiniz kısmında önerimiz Teknokent bünyesinde adresinizi göstermeniz yönündedir.

Doğrusu kuruluş yerlerinden bahsedecek olur isek.
Teknokent: Teknolojilere yönelik firmaların faaliyette bulunmuş olduğu ve 4691 sayılı kanun kapsamında desteklenen yerlerdir.
Kuluçka Merkezi : Başarılı şirketleri ortaya çıkarmak için hemen hemen işin başında olan girişimcilere destek olacak kaynak ve hizmetleri sağlayarak büyümelerinde etkin rol oynayan teknopark sahaları içinde olan yerlerdir.
Girişim Evleri : Kuluçka Merkezi ile aynı şekilde çalışmakta olup son dönemler bankalar girişim evi açarak girişimcilere destek olmaktadır.
Ofis-büro-İşyeri : Teknoparklar haricinde iş merkezlerinde, müstakil yapılarda, binalarda iş amaçlı kullanılan mekanlardır.
Sanal ofis : Adres gösterilen ve posta – kargo-santral hizmeti alınan yerler.
Home ofis : Ev olarak kullandığımız mekanın bir bölümünün iş olarak kullanılması demektir.

ŞİRKET KURULUŞU TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ

Şirket kurumu için öncelikle hangi türde bir şirket kuracağımıza karar vermeliyiz. Kanunlarda tanımlı bir çok şirket türü mevcuttur. Bunlar gelir vergisi ve kurumlar vergisi yönünden öteki bir ifade ile sermaye şirketi ve şahıs firması olarak iki ana grupta ele alınabilir.
şu demek oluyor ki açıklamak gerekirse;
A. Ana para Şirketleri; ortaklarının şahsından ayrı olarak tüzel bir kişiliğe sahip olan, sermayenin ön planda olduğu ve şirket ortaklarının sınırlı olarak görevli oldukları şirketlerdir. Sınırlı sorumluluk ise şirket ortaklarının şirket borçlarına karşı taahhüt ettikleri ana para kadar görevli olmalarını ifade eder. Ülkemizde en çok tercih edilen Limited ve Anonim Şirket türleri sermaye şirketi olarak tercih edilmektedir.
B. Şahıs firması ise gerçek birey olarak sermayenin ön planda olmadığı, ortaklarının sınırsız ve zincirleme sorumlu oldukları işyeri türleridir. Sınırsız mesuliyet, şirket alacaklılarına karşı ortakların tüm mal varlıklarıyla ve her birinin borcun tamamından sorumlu olmalarını ifade eder.

Ayrıca sermaye şirketleri ile şahıs firmaları arasındaki farklardan anlatmak gerekirse;

Türk ticaret Kanunundan faydalanma farkıdır. Faaliyete geçtikten sonrasında herhangi bir kamu kurumuna destek veya hibe başvurusu meydana getirecek isek sermeye şirketi olarak başvurmamız gerekmektedir.
Yukarıda değindiğimiz sorumluk mevzusu önemlidir. Şahıs firmalarında sınırsız sorumluluk var iken sermaye şirketlerinde mesuliyet sermayeniz ve işbirliği payımız kadardır.
Kazanç vergisi ödeme aşamasında şahıs firmaları sermaye şirketlerine nazaran daha fazla vergi ödeyebilirler.

Açması ve kapanması sermeye şirketine göre daha rahat olan şahıs firması tercih etmeyi bu üç madde ile eleyebiliriz.

Sermaye şirketlerinden en çok tercih edilen Limited Şirket ve Anonim Şirkettir. Her iki şirket türlerinin yönetimsel, vergisel ve sermaye açısından farklarına aşağıda yer veriyoruz.

Önerimiz Anonim Şirket kurmanız yönündedir.

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU MU? ANONİM ŞİRKET KURULUŞU MU?

Şirket türlerinin yönetimsel, vergisel ve ana para açısından farkları aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

Limited Şirket Kuruluşu;
1. Ticaret Unvanına sahiptir.
2. Tüzel kişiliğe sahiptir.
3. Ana sözleşmelerin’ de yazmasa bile kanunun yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilirler.
4. Sermayesi minimum 10.000 TL’dir.
5. Tek ortaklı yada maksimum 50 ortaklı olarak kurulabilir.
6. Ortakların şirket borçlarına karşı sorumluluğu, taahhüt ettikleri ana para ile sınırlıdır.
7. Ortaların pay devrinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi, tescil ve duyuru edilmesi zorunludur. (Hisse devri noter, ticaret odası ve bağlı olunan vergi dairesine bildirim yapıldığından maliyeti vardır )
8. Ortakların hisse satışından elde ettikleri gelirler müddetsiz vergiye tabidir.
9. Şirket yönetimi, şirket müdürü tarafından yürütülür. (Süreli yada sınırsız olabilir )
10. Kurumlar vergisi mükellefidir.

Limited ve Anonim şirketin vergisel yönden farkı bulunmamaktadır.

Anonim Şirket Kuruluşu;
1. Ticaret Unvanına sahiptir.
2. Tüzel kişiliğe sahiptir.
3. Ana sözleşmelerin de yazmasa bile kanunun yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilirler.
4. Sermayesi minimum 50.000 TL’dir.
5. Tek ortaklı yada en çok 250 ortaklı olarak kurulabilir.
6. Ortakların şirket borçlarına karşı sorumluluğu, taahhüt ettikleri ana para ile sınırlıdır.
7. Hisse devri kolaydır. Menkul kıymet olarak el değiştirir. ( Hisse devrinin ticaret odasına bildirilme yükümlülüğü yoktur, çünkü hisse devirleri maliyetsizdir.) Melek yatırımcıların ve yabancı sermayedarların en çok tercih ettikleri şirket türüdür.
8. Ortakların 730 günden sonraki hisse satışından elde ettikleri gelirler vergiye tabi değildir.
9. Şirket yönetimi, yönetim kuruluna aittir. ( Yönetim kurulu en çok 3 yıllığına seçilebilir) Yönetim kurulu en az 1 yetkili atar. Yetkili Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini ifa eder. ( Yönetim Kurulu Başkanı en fazla 1 yıllığına seçilebilir )
10. Yönetim kurulu üyeleri borçların tamamından mesuldür.
11. Kurumlar vergisi mükellefidir.

 

AÇIKLAMALimited ŞirketAnonim Şirket
Sermaye Yapısı10.000_TL ve üstü50.000_TL ve üstü
Kuruluşta Sermaye BlokeKuruluş aşamasında sermayenin tamamı veya ¼ kısmı bankadan bloke edilmesi isteğe bağlıdır. Zorunluluk yoktur.Kuruluş aşamasında sermayenin tamamı veya ¼ kısmı bankadan bloke edilmesi zorunludur.
Yönetim ŞekliGenel Müdür Süreli veya Süresiz yetki ile yönetir. Türk Ticaret Kanunu haklarından Gerçek Kişi firmaları faydalanmamakta olup Sermaye Şirketleri faydalanmaktadırlar.Yönetim Kurulu en fazla 3 yıllığına, Yönetim Kurulunu Temsilen Yönetim Kurulu Başkanı en fazla 1 yıllığına seçilebilir.
Hisse DevriHisse Devri Noter huzurunda gerçekleşir. Türk Ticaret Kanunu haklarından Gerçek Kişi firmaları faydalanmamakta olup Sermaye Şirketleri faydalanmaktadırlar. Ticaret Odasınca Tescil ve İlan Edilmesi zorunludur.Hisse Devri Ortak Pay Defterine işlenmesi ile gerçekleşir Ticaret Odasına Tescil ve İlan edilmesi zorunlu değildir.
Hisse Devri MaliyetiBağlı olunan Ticaret Odasınca yayınlanan harçlar ve noter masrafları bulunmaktadır.Maliyetsizdir.
Hisse Devri Vergisel DurumDeğer artışı bireysel vergiye tabidir730 günden sonraki devirler vergiye tabi değildir.
Vergisel FarkLTD ve A.Ş. aynı şekilde vergilendirilmekte olup fark bulunmamaktadır.

Şirket Kuruluşu Ankara olarak güvenle hizmet verdiğimiz sektörlerde bizden hizmet ve ya bilgi almak için firmamıza buradan ulaşın.

Limited ve Anonim şirket kuruluşu arasındaki en temel farklar; sermaye miktarları, yönetimleri, hisse devirleri ve hisse satışından doğmuş vergi konularındadır.
Her iki şirkette ana sözleşmelerinde yazmasa bile her türlü faaliyet alanına girebilirler.
Bu durumda niçin ana sözleşmeye bu şirket şu işleri yapar şeklinde belirtiyoruz? Sebebi; Eğer ana sözleşmede yazmayan bir alanda faaliyet gösterilir ve zarar edilirse müdürlük yetkisi olmayan veya yönetim kurulunda olmayan ortaklar ziyanın tazminini diğer ortaklardan isteyebilirler. Fakat ana sözleşmede yazan bir faaliyet mevzusunda zarar söz mevzusu olursa hiçbir ortak bir diğerinden bu zararın tazmin edilmesini isteyemez.

Ana para Koyma Süreci : Kuruluş aşamasında sermaye miktarı ortakların şirkete koymaları gereken parayı ifade eder. Bu miktarın tüm bunları kuruluş aşamasında bankaya yatırmak uygun olur, tüm bunları koyma imkânımız yok ise sermayenin ¼ kısmını kuruluş aşamasında koyabilir kalanı için ise 2 yıl içinde koyulacağını taahhüt edebilirsiniz.
Hisse devri süreci; Anonim şirketlerde hisse devri kuruluş aşamasında onaylatılan pay defterine pay adedini ve meblağını alan kişilerin bilgilerini yazmakla mümkündür. Limited şirketlerde ise hisse devri ortaklar kurulu kararı ile yapılır. Noter onaylı karar tescil ve ilan ettirilir. Bu işlem vakit alıcı ve masraflı bir işlemdir. Dolayısıyla şirket belli bir noktaya geldikten sonra hisse dağıtmayı yada çoğunlukla hisse devri yapmayı düşünenler için A.Ş. Türü, ortaklaşa iş yapısını çok fazla değiştirmeyi düşünmeyenler için ise Ltd. Şti. Türünün tercih edilmesi icap ettiğini söyleyebiliriz.

Vergilendirme Süreci : Her iki şirket türü de kurumlar vergisine tabidir. Bu vergi, şirket kazancı üzerinden %22 oranında alınan yıllık bir vergidir. Kazanç rakamı gelirlerin giderlerden çıkartılması ile erişilen sayıları ifade eder. Bu tutar doğrusu kazanç ne olursa olsun %22 lik oran değişmez. Ayrıca; 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu veya 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde destek kapsamına alınan Ar-Ge harcamalarının yüzde 100’ü kurumlar vergisi matrahından düşülerek vergi indirimi sağlanır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir