0533 021 56 77
0533 021 56 77

Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? Kurulum Şartları Nelerdir?

ananoim, limited, şahıs şirket kuruluşu

Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? Kurulum Şartları Nelerdir?

Anonim şirket nedir?

Sermaye şirketlerinden anonim şirket 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan 269’uncu madde uyarınca bir unvana sahip, sermayesi paylara bölünmüş olup borçlarından yalnız mal varlığı dolayısıyla mesul olan şirket türüdür.

Kanuna aykırı olmayan bütün amaçlar için kurulabilir, halka açılabilir ve genellikle limited şirketlerinden daha büyük ölçekli işleri gerçekleştirme amacıyla kurulur. Anonim şirketi kısaltması herkesin aşina olduğu gibi AŞ’dir.

 

Anonim şirket kaç kişi ile kurulur?

Eskiden minimum 5 kişiyle kurulabilen anonim şirket, yeni güncellemeler ile birlikte artık tek veya tüzel kişi tarafından kurulabiliyor. Ortak sayısı için bir üst sınır ise belirlenmemiştir.

Ortak sayısı 500’ün üzerine çıkan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uymak zorundadır.

Anonim şirketlerde sorumluluk limited şirkete göre çok farklıdır. Şirket ortakları, şirket borçlarından sadece sermayeleri oranında da şirkete karşı sorumludurlar. Anonim şirketlerde ortakların bilgi alma ile inceleme haklarına dair detaylı bilgi için yazımıza göz atabilirsiniz.

Kimler anonim şirket kurabilir?

Bahsettiğimiz gibi, anonim şirket kurucusunun gerçek  kişi olma zorunluluğu yok. Tüzel kişiler de anonim şirket kurabilir, gerçek kişiler gibi  hem hissedar hemde ortak olabilir.

Yabancı uyruklu kişiler için de durum aynı; anonim şirket kurabilir ve ortak olabilirler.

Kurulum Şartları Nelerdir?

Anonim şirketlerin kuruluş aşamasında yerine getirmek zorunda olduğu hususlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Ticaret unvanı seçmek.
  • Ticaret unvanını ve imzaya yetkili şahısların unvanının altına atacakları imzalarını notere tasdik ettirmek
  • Sermayenin on binde dördü oranındaki tutarı Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırmak
  • Biri asıl olmak üzere üç nüsha şirket ana sözleşmesini on beş gün içinde şirketin faaliyet gösterdiği bölgede yetkili olan ticaret sicili memurluğuna tescil ettirmek ve noter tasdikli imza beyannamesini teslim etmek
  • Türk Ticaret Kanunu’nun 300 üncü maddesinde gösterilen bilgileri içeren kayıt beyannamesini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek
  • Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29 uncu maddesine göre düzenlenecek olan taahhütnameyi ticaret sicili memurluğuna teslim etmek
  • Şirket kurucularının gerçek kişi olması durumunda onaylı nüfus cüzdanı sureti ile ikametgâh ilmühaberlerini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek
  • Vergi ve sosyal güvenlik kaydı için şirket kuruluş dilekçesi formunu ticaret sicili memurluğuna teslim etmek
  • İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili olan ticaret odasına veya ticaret ve sanayi odasına kaydolmak
  • İşletmenin ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir