0533 021 56 77
0533 021 56 77

Kolektif Şirket Nasıl Kurulur, Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

ananoim, limited, şahıs şirket kuruluşu

Kolektif Şirket Nasıl Kurulur, Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

Kolektif Şirket Nasıl Kurulur

Kolektif şirket nedir?

6762 sayılı Türk tecim Kanunu’nun 153 üncü maddesinde ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla sadece gerçek kişiler içinde kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin mesuliyeti şirket alacaklarına karşı tahdit edilmemiş olan şirketin kolektif şirket olduğu belirtilmiştir.

Kolektif şirket nasıl kurulur?

1.Ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanan ve minimum iki kişiyle kurulabilen kolektif şirketin tecim unvanı, bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin adı ve soyadıyla şirketi ve nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmektedir.

2.Kolektif şirketlerin kuruluş aşamasında aşağıdaki hususları yerine getirmek zorundadırlar: tecim unvanı seçmek,(ticaret Unvanı Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar)
tecim unvanını ve ortakların şirket unvanının altına atacakları imzalarını notere onaylama ettirmek.

3.Şirket sözleşmesinin on beş gün içinde şirketin faaliyet gösterdiği bölgede yetkili olan tecim sicili memurluğuna tescil ettirmek ve noter tasdikli imza beyannamesini teslim etmek,

4.Bütün ortakların fotoğraflı nüfus cüzdanlarının tecim sicili memurluğuna teslim etmek,

5.Türk ticaret Kanunu’nun 157 nci maddesinde gösterilen detayları içeren kayıt beyannamesini tecim sicili memurluğuna teslim etmek,

6.ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29 uncu maddesine gore düzenlenecek olan taahhütnameyi ticaret sicili memurluğuna teslim etmek,

7.Şirket kurucularının onaylı nüfus cüzdanı sureti ile ikametgâh ilmühaberlerini tecim sicili memurluğuna teslim etmek.

8.İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili olan ticaret odasına yada tecim ve endüstri odasına kaydolmak.

9.İşletmenin ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren duyuruın Türkiye tecim Sicili Gazetesinde yayımlatmak.

10.Vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu kayıtlarını gerçekleştirmek.

Kolektif şirket kuruluş işlemleri

Kolektif şirketlerin tescil ve ilan ettirecekleri şirket sözleşmelerinde 6762 sayılı Türk ticaret Kanunu’nun 155 inci maddesi gereğince aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir:

1.Ortakların ad ve soyadları, adresleri, uyrukları,
2.Şirketin tecim unvanı,
3.Şirket merkez adresi,
4.Şirketin işletme mevzusu,
5.Ortakların taahhüt ettikleri sermaye miktarları,
6.Şirketi temsile yetkili kişilerin ad ve soyadları ile temsil şekilleri.

Sizlerde kolektif şirket kurmak isterseniz sitenizi buradan ziyaret edebilirsiniz

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir