0533 021 56 77
0533 021 56 77

Limited Şirket Kuruluşu ve Anonim Şirket Kuruluşu Hakkında Detaylar.

ananoim, limited, şahıs şirket kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu ve Anonim Şirket Kuruluşu Hakkında Detaylar.

şirket kuruluşu

Limited Şirket ve Anonim Şirket Kuruluş Bilgileri

Sermaye şirketi oluşturmak kişi şirketi kurmaya göre daha masraflı oluyor. Bununla birlikte de daha çok prosedür gerektiriyor. Sermaye şirketlerinin, faaliyette oldukları ülkenin ekonomisinde mühim bir etkileri olmasından dolayı kuruluş ve etkinlik süreçleri detaylı bir halde düzenleniyor. Şirketlerin tecim siciline tescil ve ilan edilme zorunluluğu, ticaret unvanı seçilirken getirilen hükümler bu konuda yayınlanan önemi de belirtmiş oluyor.

Limited Şirket Kuruluşu Şartları

Limited şirketler, kanun bakımından yasak olmayan her çeşit ekonomik gaye ve konu için kurulabiliyor. Şirket, kurucuların, kanunun ön görmüş olduğu uygunluklara nazaran düzenlenmiş olan, sermayenin tümünü ödemeyi koşulsuz bir şekilde taahhüt ettikleri imzalarının noter tarafından onaylandığı veya tecim sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imzaladığı firma sözleşmesinde limited firma kurma iradelerini açıklamalarının sonucunda kurulmuş oluyor. Kurucuların, ana sermaye pay bedellerini ödemelerine ilişkin konuda anonim şirketlerde belirtilen kuralar geçerli sayılıyor.

Şirket kuruluşu aşamasında sözleşmesinde bulunması gereken hususlar;

Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin olduğu yer
Esas mevzuları belirtilmiş ve aleni bir halde tanımlanmış, şirketin işletme mevzusu
Esas sermayenin itibarî miktarı, ana sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, bulunuyorsa imtiyazlar, ana kapital paylarının grupları
Müdürlerin isimleri, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları
Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli

Şirket kuruluşu sözleşmesinde öngörülmeleri koşulu ile bağlayıcı bulunan hükümler ayrı olarak kanunda belirtiliyor.

Limited şirket kuruluşu , gerçek ya da tüzel kişilerce kuruluyor. Şirketin ortak sayısı; en az 1, en çok 50 şahıs olabiliyor. Bu tip firmalar, daha sonrasında 1 ortak kalması ile tek ortaklı bir yapıya sahip olabiliyor. Fakat ortak sayısı bire düştüğünde bu durumun, bu sonucu doğuran muamele tarihinden itibaren 7 gün arasında müdürlere yazılı bir şekilde bildirilmesi gerekiyor. Bildirimin alınması zamanı itibariyle müdürlerin, 7. Günün sonuna kadar firmanın artık tek ortaklı bulunduğunu, bu ortağın ismini, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve duyuru etmeleri gerekiyor. Eğer bunu yapmadıklarında meydana gelebilecek zararlardan müdürler bizzat görevli tutuluyor. Bu tarz bir mecburiyet, firmanın tek ortakla kurulması durumu de ilgilendiriyor oluyor.

Ortaklar tarafınca minimum 10.000 TL değerinde başlangıç sermayesi taahhüt edildiği takdirde limited şirket kurulabiliyor. Kayıtlı sermaye sistemi, limited firmalar için uygulanmıyor. Ana sermaye paylarının itibarî değerleri farklı olsa da, ana kapital paylarının değerlerinin 25.000 TL ya da bu miktarın katları olması şartı bulunuyor.

Anonim Şirket Kurma Şartları

Kanun açısından yasak sayılmayan her çeşit ekonomik gaye ve mevzu için anonim şirket kurulabiliyor. Şirket, kurucuların, kanun ön görmüş olduğu biçimde düzenlediği, sermayenin tamamını ödemeyi koşulsuz olarak taahhüt ettikleri, imzalarının noter tarafınca onaylandığı ya da ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanan ana sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıkladıkları takdirde kurulabiliyor.

Nakit olarak taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az ¼’ü tescil edilmeden önce, geri kalan miktarın ise firmanın tescilini takip eden 24 ay arasında ödenmesi gerekiyor.

Anonim Şirkete Kuruluşu işlemleri başında ana sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noter tarafınca onaylanması ya da ana sözleşmenin ticaret sicili müdürü ya da yardımcısı huzurunda imzalanması koşulu bulunuyor.

Ana sözleşmede yer alması gereken önemli konular;

Şirketin ticari unvanı ve merkezinin yer alacağı konum
Önemli hususları belirtilmiş ve tanımlanmış olan firmanın işletme konusu
Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri ve bunların ödenmesinin biçim ve koşulları
Pay senetlerinin isme yahut hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir kısıtlamaları
Paradan banka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık olarak verilecek payların tutarı, bir işletme ve ayın devir katılımı konu bahis olduğunda, bunların bedeli ve firmanın kurulması için kurucularca şirket hesabına satın alınan malların ve hakların ücretleri ile, firmanın kurulmasında hizmeti geçelerin verilmesi gereken ücret, tahsisat yada ödülün miktarı
Kurucular ile idare kurulu üyelerine ve öteki şahıslara firma kârından sağlanacak yararlar
Yönetim kurulunda bulunan üyelerin sayıları, bu üyeler arasından şirket adına imza yetkisi bulunanalar
Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları ve oy hakları
Şirket bir müddet ile sınırlandırılmışsa, bu süre
Şirkete ilişkin ilanların ne halde yapılacağı
Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının çeşitleri ve tutarları
Şirketin hesap süreci
İlk yönetim kurulu üyeleri atanması

Anonim firma, gerçek yahut tüzel kişiler tarafından kurulabiliyor olup, ortak sayısı minimum 1 kişi olabiliyor. Ortak sayısı için en çok bir sınır bulunmuyor. Eğer ortak sayısı 500’ü geçerse, firmalar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabii tutuluyor. Bu firma yapıları, daha ondan sonra 1 ortak sayısının kalması ile tek ortaklı bir yapıya dönüşebiliyor.

Ortaklar tarafınca minimum 50.000 TL değerinde başlangıç kapital verilmesi şartı bulunan anonim şirketlerde, belli bir tavan değere kadar kapital artırımının Yönetim Kurulu tarafından yapılabileceğini öngören kayıtlı sermaye sistemine bağlı anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi en az 100.000 TL olması gerekiyor. Kayıtlı kapital sistemine bağlı olabilmek için de şirketin halka aleni yada halka kapalı anonim firma olması durumu değiştirmiyor.

Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu, Anonim Şirket Kuruluşu

 

Şirket Kuruluşu Ankara olarak güvenle hizmet verdiğimiz sektörlerde bizden hizmet ve ya bilgi almak için firmamıza buradan ulaşın.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir