0533 021 56 77
0533 021 56 77

Blog

ananoim, limited, şahıs şirket kuruluşu

şirket kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu ve Anonim Şirket Kuruluşu Hakkında Detaylar.

Limited Şirket ve Anonim Şirket Kuruluş Bilgileri Sermaye şirketi oluşturmak kişi şirketi kurmaya göre daha masraflı oluyor. Bununla birlikte de daha çok prosedür gerektiriyor. Sermaye şirketlerinin, faaliyette oldukları ülkenin ekonomisinde mühim bir etkileri olmasından dolayı kuruluş ve etkinlik süreçleri detaylı bir halde düzenleniyor. Şirketlerin tecim siciline tescil ve ilan edilme zorunluluğu, ticaret unvanı seçilirken getirilen…
Read more

Şirket Kuruluşları

Kollektif Şirket Nedir?

Şirket Kuluşu Ankara olarak bu yazımızda sizlere kollektif şirket nedir ve nasıl kurulur bunlardan bahsedeceğiz. 1- Kollektif Şirket Nedir? Şirket Kuruluşu Ticari bir işletmeyi (Kar amacı güden) bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiç birinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir. Maddeler halinde yazmak gerekirse, Kollektif Şirket; -Ticari bir…
Read more

Şirket Kuruluşları

Anonim Şirket Kuruluşunda Belediye İşlemleri Nelerdir?

   Şirket kuruluşu, belediye işlemleri için 6 olay 1- Belediyeden, İşyeri açma ve çalışma ruhsatı çıkartınız.        2- Çevre ve temizlik vergisini yatırınız        3- Kira sözleşmesini götürmeyi unutmayınız (işyeri sahibi sizseniz Tapu fotokopisi). Büronuzun ya da işyerinizin m2 sini öğreniniz.        4- Ticaret Odası Tescil Suretini götürünüz.        5- Şirketin Vergi Levhası        6-Ticaret…
Read more

Şirket Kuruluşları

Anonim Şirketi Kuruluşunda Sanayii ve Meslek Odası İşlemleri

   Şirket Kuruluşu ile kurulan anonim şirket sanayici ise, şirket belgeleri ile , sanayi odası kaydı yaptırılmalıdır. Sanayi Odası Başvuru Formu Ticaret Sicil Gazetesi Noter onaylı ana sözleşme Şirket ortaklarını , kimlik suretleri  Şirket ortaklarının ikametgah belgeleri   Şirket Kuruluşu Ankara olarak güvenle hizmet verdiğimiz sektörlerde bizden hizmet ve ya bilgi almak için firmamıza buradan…
Read more

Şirket Kuruluşları

Anonim Şirketi Kuruluşunda Vergi Dairesi ve Evrak İşlemleri

Şirket Kuruluşu, ticaret odasına kayıt edilmesinden sonra, aşağıdaki belgeler , ilgili vergi dairesine iletilmelidir. Noter onaylı şirket ana sözleşmesi Noter onaylı şirket müdürünün imza sirküleri Kira sözleşmesi (veya Tapu Fotokopisi) Şirket belgesi ve ticaret sicil tasdiknamesi Kurucu ortakların ikametgahları Ortakların Kimlik Asılları veya Onaylı Suretleri İşyeri açılış bildirimi Vergi dairesi şifre talep formu Elektronik tebligat formu…
Read more

Şirket Kuruluşu

Anomim Şirket Kuruluşunda İmza Sirkülerinin Hazırlanması

Şirket Kuruluşu ile  Ticaret odası,  başvurunuzu onayladıktan sonra, şirket tüzel kişilik kazanmış , resmi olarak kurulmuş sayılır.  Ticaret odasından alınan şirket belgeleri ile,  şirketi temsile yetkili , şirket ünvanı altında imza sirkülerini çıkarabilir. İmza sirküleri alınırken , vergi dairesi ve sigorta prosedürleri için, işlemleri takip edecek muhasebeciye gerekli vekaletname verilmelidir. Şirket Kuruluşu Ankara olarak güvenle…
Read more

Şirket Kuruluşları

Anonim Şirket Kuruluşu Evraklarının Tamamlanması ve Ticaret Siciline İletilmesi

 Şirket Kuruluşu Ticaret Odasına, şirketin kaydı için verilecek belgeler ;    Noter onaylı şirket ana sözleşmesi – 3 nüsha/ yabancı sermayeli şirket kuruluşu için 4 nüsha Şirket Müdürünün İmza Beyanı 2 nüsha Ticaret Odası kayıt beyannamesi  – fotoğraflı Şirket Kaydı Başvuru Formu 3 adet Kurucu hissedarlar  bilgi formu Bankadan alınan sermaye bloke yazısı Rekabet Kurulu payı ödemesi…
Read more

Şirket Kuruluşları

Anonim Şitket Kuruluşunda Şirketin Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci

Şirket Kuruluşu ile kurulacak anonim şirketin  potansiyel vergi kimlik numarası , Mersis sisteminde oluşmaktadır. Bu numara, şirket kuruluşundan sonra kullanılacak vergi numarası olmaktadır . Potansiyel  vergi numarası ve noterden alınan belgeler ile birlikte,  bir bankadan şirket hesabı açtırılır ve sermaye ( en az %25’i ) hesaba yatırılarak,  bloke ettirilir.  Bankadan sermaye blokesi ile ilgili belge alınır. …
Read more

Şirket Kuruluşları

Anonim Şirket Ana Sözleşmenin Noterde Onayı Nasıl Olur?

 Şirket Kuruluşu ana sözleşmesi hazırlandıktan sonra, MERSİS sistemine  aktarılır, sistemin ilgili bölümlerine madde madde bilgiler girildikten sonra onay aşamasında kayıt numarası alınır. Mersis kayıt numarası ile notere gidilerek kayıt numarası iletilir ve 5 adet ana sözleşme ortaklar tarafından  imzalanarak onaylatılır. Ayrıca,  şirketi temsile yetkili kişinin,  Ticaret Sicil Memurluğu’na iletilmek üzere tescil talepnamesi (imza beyanı) ,…
Read more

Şirket Kuruluşu

Anonim Şirket Kuruluşunda Sanayi Odası İşlemleri

 Şirket kuruluşu anonim şirketin bilgileri mersis sistemine girilecek ve şirketin ana sözleşmesi hazırlanacaktır.  Bu işlemi Şirket kuruluşu danışmanlık firması tarafından yapmaktadır.   Şirketin ana sözleşmede bulunacak konular: Şirketin tam ünvanı ve merkez adresi Şirketin Kurucu Ortakları Şirketin faaliyet de bulunacağı sektörler Sermaye tutarı, payları , sermaye ödemesinin şekli ve şartları Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları;…
Read more