0533 021 56 77
0533 021 56 77

Anonim Şirket Ana Sözleşmenin Noterde Onayı Nasıl Olur?

ananoim, limited, şahıs şirket kuruluşu

Anonim Şirket Ana Sözleşmenin Noterde Onayı Nasıl Olur?

Şirket Kuruluşları

 Şirket Kuruluşu ana sözleşmesi hazırlandıktan sonra, MERSİS sistemine  aktarılır, sistemin ilgili bölümlerine madde madde bilgiler girildikten sonra onay aşamasında kayıt numarası alınır. Mersis kayıt numarası ile notere gidilerek kayıt numarası iletilir ve 5 adet ana sözleşme ortaklar tarafından  imzalanarak onaylatılır. Ayrıca,  şirketi temsile yetkili kişinin,  Ticaret Sicil Memurluğu’na iletilmek üzere tescil talepnamesi (imza beyanı) , noterde hazırlatılır. Vergi dairesine işe başlama bildirimi sürecinde iletmek üzere noter onaylı kimlik suretide düzenletilmelidir.

 

  1. Şirket temsilcilerinin – müdürlerin,  şirketin unvanı altında imza beyannamesi – 2 kopya

  2. Şirket Kurucularının  imzalanmış olduğu kurucular beyanı

  3. Dışarıdan atanan müdür var ise, görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge.

  4. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

*   Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

*  Tüzel kişi müdürün yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge

( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

 

Şirket Kuruluşu

şirket kuruluşu, limited şirket, anonim şirket kuruluşu, şahıs şirketi kuruluşu, e-ticaret için şirket nasıl kurulur

Şirket Kuruluşu Ankara olarak güvenle hizmet verdiğimiz sektörlerde bizden hizmet ve ya bilgi almak için firmamıza buradan ulaşın.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir