0533 021 56 77
0533 021 56 77

Etiket: Limited Şirket

ananoim, limited, şahıs şirket kuruluşu

Şirket Kuruluşları

Anonim Şirket Kuruluşunda Muhasebe ve Danışmanlık Şirketi

Şirket kuruluşu ile Anonim Şirket kurmaya karar veren girişimcilerin, ilk belirlemeleri gereken , şirket kuruluşu ve muhasebe süreçleri ile ilgili hizmet alacakları doğru adrestir. Anonim şirketler , kuruluş ve muhasebe prosedürleri açısından, en komplike şirket türü olduğundan,  doğru adresten, doğru ve kaliteli hizmeti almak çok önemlidir. İşinin uzmanı ve dinamik bir ekip , işlemlerin sağlıklı…
Read more

Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşunda Belediye İşlemleri

Limited Şirket Kuruluşu Belediye İşlemleri;        1- İşyeri Açma ve İzin Ruhsatı çıkartınız.        2- Çevre Temizlik Vergisini Yatırınız.        3- Kira kontratı        4- Ticaret Odası kayıt suretini götürünüz.        5- Vergi Levhanızı götürünüz.        6-Ticaret Sicili Gazetenizi götürünüz   Şirket Kuruluşu Ankara olarak güvenle hizmet verdiğimiz sektörlerde bizden hizmet ve ya…
Read more

Şirket Kuruluşu

Limited Şirketi Kuruluşunda Sanayi Odası İşlemleri

Şirket Kuruluşu yapan firma sanayici ise Sanayi Odasına kaydolmalıdır. Ticaret Odası Başvuru Formu Ticaret Sicil Gazetesi Müdür İmza Sirküleri Noter tastikli ana sözleşme Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri Şirket ortaklarının ikametgah ilmühaberleri     Şirket Kuruluşu Ankara olarak güvenle hizmet verdiğimiz sektörlerde bizden hizmet ve ya bilgi almak için firmamıza buradan ulaşın.

Şirket Kuruluşları

Limited Şirketlerde Vergi Dairesine İşe Başlama Bildirivi ve Evrak İşlemleri

  Şirket Kuruluşu firma tescilinden sonra aşağıdaki belgelerle birlikte faaliyet alanında bulunulan vergi dairesine başvuruda bulunulur . Bu işlemleri Mali Müşavirler yapmaktadır. Şirket açılış bildirimi  Şirket İmza sirküleri Kira Kontratı (veya Tapu Fotokopisi) Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı Şirket ortaklarının ikametgahları Kimlik Asılları veya Onaylı Suretleri Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örnekleri  Yoklama ve…
Read more

Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşunda İmza Sirkülerinin Hazırlanması Ve Muhasebebeci Vekaleti

Şirket Kuruluşu yapılırken ana sözleşmesinin Ticaret Sicilinde tescilinden sonra şirket, resmi olarak kurulmuş sayılır. Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü böylece noterde şirket unvanı altına atacağı imza örnekleriyle imza sirkülerini hazırlatabilir. İmza sirküleri şirket adına yapılacak tüm işlemlerde gerekecektir.   Şirket Kuruluşu Ankara olarak güvenle hizmet verdiğimiz sektörlerde bizden hizmet ve ya bilgi almak için…
Read more

Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşunda İşletme Belgelerin Tamamlanması ve Ticaret Siciline İletilmesi

Şirket Kuruluşu yaparken ana sözleşmesinin mersis sistemine girilip onaylanmasından sonra, aşağıdaki belgeler ile , şirket kuruluşu için, bağlı olunan ticaret odasına  gidilir.  Bazı ticaret odaları ,bu işlemleri randevu ile yapmaktadır. Mersis – Ekran çıktısı.  Şirket Kuruluş Vekaleti  ( Kurucu Ortaklar , ticaret sicile gelir ise, vekalete gerek olmayacaktır . ) Oda kayıt beyannamesi (Ortakların fotoğrafları…
Read more

Şirket Kuruluşları

Limited Şirket KuruluşundaPotansiyel Vergi Kimlik Numarası Ve Banka Süreci

Şirket Kuruluşu ile kurulan limited şirket kurarken, mersis sistemine girilen şirket ana sözleşmesi ile , potansiyel vergi numarası, mersis sitemini’den alınmaktadır.  Bu numara , şirket kurulduktan sonra, şirketin geçerli vergi kimlik numarası olacaktır. Yeni düzenleme ile, şirket kurarken bankadan hesap açma ve sermayenin en az %25’inin bloke edilmesi zorunluluğu KALDIRILMIŞTIR. Yani , Limited şirketin kuruluş aşamasında,…
Read more

Şirket Kuruluşları

Limited Şirket Kuruluşunda Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması

Şirket Kuruluşu ile firmanızı kurarken sözleşmeniz nasıl hazırlanmalı; Limited şirket kuruluşu yaparken , Şirket ana sözleşmesini , Mali Müşavirler hazırlamaktadır.  Ana sözleşmede yer alması gerekli bilgiler; Şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu kayıtlar:  Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer. Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu. Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının…
Read more

Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu Yaparken Gerekli Belgeler

Şirket Kuruluşu Yaparken Gereken Belgeler İkinci adım olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri temin etmeniz gerekmektedir ; Ortakların İkametgah Belgesi (2 şer nüsha. e-devletten) Ortakların Kimlik Fotokopisi 3’er Adet Vesikalık Resim Şirket Merkez Adresi İşyeri Kira Sözleşmesi Kurulacak Şirketin Ünvanı Şirket Sermaye Tutarı   (En az 10.000 TL) Sermaye Payları/Oranları Şirket temsilcisi /Müdürü     Şirket Kuruluşu Ankara…
Read more

Şirket Kuruluşu

Limited Şirketi Kuruluşunda Muhasebeci ve Mali Müşavir

Şirket Kuluşu aracılığıyla limited şirket kuruluşu yaparken, girişimcilerin ilk karar vermeleri gereken konu , muhasebe ve danışmanlık hizmetleri alacakları doğru adresi belirlemektir. Dinamik bir muhasebe şirketi, firmanızın kuruluş sürecinde, fuzuli zaman ve maliyet kayıplarınızı önleyecek, gerekli izin ve prosedürler ile ilgili size bir yol haritası oluşturacaktır. Şirket kuruluşları kurduktan sonra, ticari faaliyetleriniz devam ettiği sürece…
Read more